×

نایاب پروجکت بزرگترین مرجع فایل و پروژه فنی و مهندسی در کشور/این استارتاپ در دست طراحی است

دانشجویان , برنامه نویسان , مهندسان , طراحان

| باورکنید که میتوانید |

web-001-2

100ها
پروژه فنی و مهندسی کاربردی

راهنما
همراه راهنما پروژه + اموزش اجرا

پروژه فنی و مهندسی
دانشجویان,مهندسان,طراحان

customer-support

سورس پروژه های کاربردی و حرفه ای

9 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

نایاب پروجکت
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
2 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

نایاب پروجکت
15 دقیقه
67,000 تومان
2 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

نایاب پروجکت
۴5 دقیقه
23,000 تومان
7 دانشجو

آموزش ساخت دوره استارت آپ

نایاب پروجکت
۴5 دقیقه
23,000 تومان
9 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

نایاب پروجکت
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
2 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

نایاب پروجکت
15 دقیقه
67,000 تومان
9 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

نایاب پروجکت
۲۳ دقیقه
50,000 تومان 23,000 تومان
2 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

نایاب پروجکت
15 دقیقه
67,000 تومان
2 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

نایاب پروجکت
۴5 دقیقه
23,000 تومان

آموزش های ویژه

محصولات اختصاصی

محصولات اختصاصی

دسته بندی ها

+ +